TÉMATICKÉ TURISTICKÉ ODZNAKY

Pro ty, co výraz "Turistický odznak" slyší prvně následuje malé vysvětlení:

Tématický turistický odznak - to je brožurka vydaná např. klubem KČT, nebo jinou organizací, ve které je seznam míst, které musíte podle daného klíče (např. 10 povinných a 15 volitelných míst z 30) navštívit. Návštěvu si necháte potvrdit předepsaným způsobem do brožurky. Není-li uveden, je třeba v místě získat razítko, vstupenku, nebo opsat čísla z turistické směrovky, jak je znázorněno na obrázku vpravo. Jsou případy, kdy nelze získat potvrzení ani jedním z uvedených příkladů, potom je třeba opsat nejbližší turistickou směrovku, nebo opsat nápis třeba z pamětní desky, nebo místo vyfotit.Po splnění uvedených podmínek (vyplnění záznamníku razítka, opisy ap.) zašlete brožurku zpět na adresu uvedenou v záznamníku (nezapomeňte přiložit obálku a známky v odpovídající hodnotě pro zaslání záznamníku spolu s odznakem zpět). Po kontrole Vám bude vrácena spolu se získaným odznáčkem (většinou kovovým). Tento odznáček se nedá nikde koupit, lze ho získat jen návštěvou udaných míst.

Turistické odznaky se dělí do dvou základních skupin. První skupinou jsou oblastní turistické odznaky - OTO , kde uvedená místa náleží do určité oblasti, většinou turisticky ucelené (př. Českolipsko). Druhou skupinou jsou tématické turistické odznaky - TTO , kde uvedená místa mají stejný nebo podobný charakter, nebo jsou si jinak podobné (př. Hradník - obsahuje hrady, Rozhledník - obsahuje rozhledny). Většinu turistických odznaků mohou plnit i nečlenové KČT.Upozornění: Stránky www.hradnik.cz jsou plně soukromé stránky financované pouze mnou. Z tohoto důvodu nemusí vyjadřovat stanovisko KČT ani jiné organizace.